Julianina's latest Collie litter.

Dog owners of the last litter can here provide data for presentation of their "Julianina Collies" dogs.

 

Julianina's Alcatraz, Anubis og Atticus født 18. juni 2012. Julianina's Alcena, Anubis og Amora født 18. juni 2012.